Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kippama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kippama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kippama