Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kipp

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kipp

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kipp