Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kimar

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kimar

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kimar