Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kilupang

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1202

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kilupang

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kilupang