Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kilkama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kilkama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kilkama