Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kilama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kilama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kilama