Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiks

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiks

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiks