Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiivas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiivas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiivas