Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiitsakas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiitsakas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiitsakas