Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiiskama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiiskama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiiskama