Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiipama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiipama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiipama