Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiinduma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiinduma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiinduma