Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiiluma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiiluma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiiluma