Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiiksuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiiksuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiiksuma