Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiiama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiiama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiiama