Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kihv

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kihv

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kihv