Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kihisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kihisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kihisema