Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kihelema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kihelema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kihelema