Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kihama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kihama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kihama