Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kibu

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1212

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kibu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kibu