Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kibama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kibama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kibama