Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kesv

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kesv

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kesv