Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna keps

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna keps

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna keps