Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kelkima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kelkima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kelkima