Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kehutama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kehutama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kehutama