Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kehtima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kehtima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kehtima