Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna keha

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1189

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna keha

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna keha