Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kaugas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kaugas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kaugas