Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kastrul

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1211

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kastrul

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kastrul