Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna karrane

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1202

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna karrane

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna karrane