Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna karjandus

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna karjandus

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna karjandus