Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kaperdama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kaperdama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kaperdama