Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kann

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1213

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kann

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kann