Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kamul

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kamul

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kamul