Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kamakas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kamakas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kamakas