Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kalbe

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kalbe

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kalbe