Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kajama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kajama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kajama