Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kajakas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kajakas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kajakas