Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kaiss

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kaiss

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kaiss