Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kainik

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kainik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kainik