Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kaikuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kaikuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kaikuma