Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kahur

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kahur

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kahur