Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kahlama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kahlama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kahlama