Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kahk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kahk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kahk