Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kahjur

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kahjur

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kahjur