Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kaba

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kaba

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kaba