Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kaan

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kaan

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kaan