Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kaadama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kaadama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kaadama