Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kaaberdama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kaaberdama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kaaberdama