Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna küna

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1216

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna küna

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna küna